Wideo

Powrót do listy

ZOBACZ PRZED EMISJĄ W TV: Czego nie polecają nauczyciele?

ZOBACZ PRZED EMISJĄ W TV: Czego nie polecają nauczyciele?
ZOBACZ PRZED EMISJĄ W TV: Czego nie polecają nauczyciele?

ZOBACZ PRZED EMISJĄ W TV: Czego nie polecają nauczyciele?

Wideo

Opis

Odcinki


Opis

Joanna Szczudlik-Kowalczyk z Legnicy spotkała się z pytaniem: Słowniki i nauczyciele nie polecają formy: A. pierwsi; B. drudzy; C. trzeci; D. szóści. Jak wiadomo są pewne pola gramatyczne niezagospodarowane przez uzus, czyli powszechny zwyczaj. To pokazuje, że struktury słowotwórcze czy morfologiczne muszą być przyjęte przez ogół społeczeństwa - wtedy stają się powszechnie przyjętą normą. Problematyczne okazują się formy liczebników porządkowych.
Joanna Szczudlik-Kowalczyk z Legnicy spotkała się z pytaniem: Słowniki i nauczyciele nie polecają formy: A. pierwsi; B. drudzy; C. trzeci; D. szóści. Jak wiadomo są pewne pola gramatyczne niezagospodarowane przez uzus, czyli powszechny zwyczaj. To pokazuje, że struktury słowotwórcze czy morfologiczne muszą być przyjęte przez ogół społeczeństwa - wtedy stają się powszechnie przyjętą normą. Problematyczne okazują się formy liczebników porządkowych.

Odcinki