Wideo

Powrót do listy

Rozwiąż zadanie z matematyki!

Rozwiąż zadanie z matematyki!
Rozwiąż zadanie z matematyki!

Rozwiąż zadanie z matematyki!

Wideo

Opis

Odcinki


Opis

Jeżeli suma czterech kolejnych liczb parzystych równa jest 100, to najmniejszą z tych liczb jest:
A. 12;
B. 22;
C. 32;
D. 42.

Krzysztof Piaskowski bardzo długo nie udzielał odpowiedzi na pytanie, ponieważ nie czuł się pewnie, wykonując zadanie matematyczne. Niestety, ale nasz dzisiejszy gracz nie wytypował poprawnego wariantu... Ten zawodnik pokazał, że podjęcie ryzyka może oznaczać stratę. Ile wynosi suma, jaką zdobył Krzysztof? 1 000 zł. Zobacz video. Odcinki Milionerów oglądaj na player.pl.
Jeżeli suma czterech kolejnych liczb parzystych równa jest 100, to najmniejszą z tych liczb jest:
A. 12;
B. 22;
C. 32;
D. 42.

Krzysztof Piaskowski bardzo długo nie udzielał odpowiedzi na pytanie, ponieważ nie czuł się pewnie, wykonując zadanie matematyczne. Niestety, ale nasz dzisiejszy gracz nie wytypował poprawnego wariantu... Ten zawodnik pokazał, że podjęcie ryzyka może oznaczać stratę. Ile wynosi suma, jaką zdobył Krzysztof? 1 000 zł. Zobacz video. Odcinki Milionerów oglądaj na player.pl.

Odcinki