Wideo

Powrót do listy

Pytanie o imiona Mozarta za 75 tysięcy złotych!

Pytanie o imiona Mozarta za 75 tysięcy złotych!
Pytanie o imiona Mozarta za 75 tysięcy złotych!

Pytanie o imiona Mozarta za 75 tysięcy złotych!

Wideo

Opis

Odcinki


Opis

Bartłomiej Koźniewski to biotechnolog, który w wolnym czasie organizuje wystawy podczas turniejów rycerskich. Właśnie na takie okazje ma przygotowany strój, w którym przybył również do studia "Milionerów". Jak mówi - nosi kopię stroju patriarchy Brugii, najbogatszego z nieszlachciców średniowiecznej Europy. O tym, czy dorówna mu majętnością, zadecyduje jego wiedza dotycząca imion Wolfganga Amadeusza Mozarta. Te cztery imiona znaczą to samo. Jednego z nich nie ma w osobistych dokumentach Wolfganga Amadeusza Mozarta ani w jego listach. A: Gottlieb; B: Amade; C: Theophilus; D: Bogumił Imiona Mozarta Gottlieb, Amade, Theophilus, Bogumił. Każde z wymienionych imion oznacza miłujący Boga, jednak tylko trzy były ściśle powiązane z kompozytorem. We wczesnych dokumentach Mozarta widniały imiona Wolfgang Gottlieb. Jednak przez większość swojego życia posługiwał się imionami - Wolfgang Amade. Podczas chrztu otrzymał imię Theophilus. Jedynym imieniem, z którym słynny kompozytor nie był powiązany to Bogumił. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D: Bogumił.
Bartłomiej Koźniewski to biotechnolog, który w wolnym czasie organizuje wystawy podczas turniejów rycerskich. Właśnie na takie okazje ma przygotowany strój, w którym przybył również do studia "Milionerów". Jak mówi - nosi kopię stroju patriarchy Brugii, najbogatszego z nieszlachciców średniowiecznej Europy. O tym, czy dorówna mu majętnością, zadecyduje jego wiedza dotycząca imion Wolfganga Amadeusza Mozarta. Te cztery imiona znaczą to samo. Jednego z nich nie ma w osobistych dokumentach Wolfganga Amadeusza Mozarta ani w jego listach. A: Gottlieb; B: Amade; C: Theophilus; D: Bogumił Imiona Mozarta Gottlieb, Amade, Theophilus, Bogumił. Każde z wymienionych imion oznacza miłujący Boga, jednak tylko trzy były ściśle powiązane z kompozytorem. We wczesnych dokumentach Mozarta widniały imiona Wolfgang Gottlieb. Jednak przez większość swojego życia posługiwał się imionami - Wolfgang Amade. Podczas chrztu otrzymał imię Theophilus. Jedynym imieniem, z którym słynny kompozytor nie był powiązany to Bogumił. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D: Bogumił.

Odcinki