Wideo

Powrót do listy

Biblijna historia proroka Elizeusza i trędowatego Naamana

Biblijna historia proroka Elizeusza i trędowatego Naamana
Biblijna historia proroka Elizeusza i trędowatego Naamana

Biblijna historia proroka Elizeusza i trędowatego Naamana

Wideo

Opis

Odcinki


Opis

W jakiej rzece biblijny prorok Elizeusz poradził obmyć się siedem razy trędowatemu Naamanowi?

A. w Gangesie;
B. w Styksie;
C. w Acheronie;
D. w Jordanie.

Sylwia niestety nie znała odpowiedzi na pytanie, dlatego też postanowiła, że zakończy grę i zdobędzie 10 tys. zł. To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie miała dobrej intuicji. Zobacz video! Odcinki dostępne są na player.pl.
W jakiej rzece biblijny prorok Elizeusz poradził obmyć się siedem razy trędowatemu Naamanowi?

A. w Gangesie;
B. w Styksie;
C. w Acheronie;
D. w Jordanie.

Sylwia niestety nie znała odpowiedzi na pytanie, dlatego też postanowiła, że zakończy grę i zdobędzie 10 tys. zł. To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie miała dobrej intuicji. Zobacz video! Odcinki dostępne są na player.pl.

Odcinki